PERFORMANCE digital marketing

Digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số) là các hoạt động marketing sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp trong đó sử dụng các yếu tố công nghệ số, đo lường được, tính toán được nhằm mục tiêu tăng nhận diện và tạo lòng tin thương hiệu, tiếp cận & quảng bá tới khách hàng và thúc đẩy doanh số.Chiến lược Digital Marketing là kế hoạch chủ chốt giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu Marketing và truyền thông nói trên, thông qua các phương tiện điện tử như: Website, Applications, Email, Social Media,…

Những ưu thếkhi có 1 chiến lược Digital Marketing

+ Hiểu hơn về thị trường và ngành hàng kinh doanh+ Nhận biết và hiểu về đối thủ cạnh tranh+ Nằm bắt được tâm lý và hành vi khách hàng+ Nhận biết sớm các dấu hiệu của thị trường để hạn chế bị tác động xấu và có hướng thích nghi+ Phát triển doanh nghiệp một cách có hệ thống, dễ dàng quản lý ngân sách và đánh giá tính hiệu quả sau từng kỳ thực hiện

+ Lập kế hoạch phù hợp với hướng phát triển thị phần và tìm kiếm cơ hội bán hàng mới+ Xác định hướng phát triển thương hiệu hay sản phẩm+ Tìm ra điểm doanh nghiệp cần thay đổi để phù hợp với thị trường qua từng thời kì, cạnh tranh với các đối thủ, cũng như thị hiếu của khách hàng+ Cải tiến sản phẩm mới+ Mở rộng tệp khách hàng

Quy trình chiến lược Digital Marketing

Bước 1:
Trang web
Bước 2:
SEO
Bước 3:
Tiếp thị nội dung
Bước 4:
Tiếp thị mạng xã hội
Bước 5:
Tiếp thị qua email
Bước 6:
Quảng cáo PPC
Bước 7:
Tiếp thị video
Bước 8:
Tiếp thị trên thiết bị di động
Bước 9:
Đo lường và phân tích kết quả

Tư vấn trực tiếp với chuyên gia của MyAd